BIOGRAFIE

Hoewel Harry Bos, Groningen, naast zijn werkzaamheden in de justitiële wereld en het forensische psychiatrische veld, altijd al met zijn camera actief was, besloot hij pas op latere leeftijd naar de opleiding Autonoom Beeldende kunst te gaan. In 2010 is hij als bachelor aan de autonoom beeldende kunstrichting aan de academie Minerva cum laude afgestudeerd. 

Als mixed media artist, voelt hij zich goed thuis in het bouwen van installaties en ruimtelijk werk.

Zijn werk begeeft zich vaak op de grens van documentair en autonoom beeldend werk. We denken vaak te weten wat we zien, maar is dit wel zo? Uit zijn werkervaring met gedetineerden en TBS-patienten weet Harry dat het beeld vooral gestuurd wordt door media en politiek. Als forensisch casemanager en maatschappelijk werker moest hij dagelijks laveren tussen deze beeldtaal en de realiteit zoals hij dit kende uit het persoonlijk contact en de dossiers van de mensen die hij begeleidde.

Zijn afstudeerwerk presenteerde hij een half jaar later in de faculteit Gedragswetenschappen. Een van de wetenschappers zag in dit werk de relatie tot wetenschappelijk onderzoek waar hij op dat moment een aanvang mee nam. Hij attendeerde hem dan ook de vooringenomenheid waarmee we als mens -te- snel geneigd zijn te oordelen. Onze hersenen zijn blijkbaar zo geprogrammeerd dat we denken te kunnen oordelen op basis van geimplanteerde voorinformatie. Maar is dit wel zo slim?

Inspiratie;Francis Alys,Harun Farocki, Aernout Mik,C.G.Jung, ,Michel Foucault.

Inmiddels is zijn werk op verscheidene plaatsen in het land te zien.OPLEIDING;

SPH 1992 (Bachelor)

HBO+ 2004 (Autisme)

Fotovakschool (propedeuse 1998)

Autonoom beeldende kunst (Media Art) 2010 (Bachelor)

NOMINATIES;

2010 nominatie Klaas Dijkstra academieprijs

2010 Jong talentprijs 2010 Media Art Festival

2011 nominatie George Verberg stipendium