Eerdappellaand

Eerdappellaand is een community Art project, dat tot stand kwam met hulp van Nedersaksisch Ensemble en een 6-tal vrijwilligers die de camera's bedienden. Het werk gaat over sociale ongemakkelijkheid. Spontaan zingende mensen versus, zich op een terras zittende mensen (en later tijdens de opening van de expositie) voelen zich zichtbaar ongemakkelijk bij deze spontane en onschuldige uitingsvorm.

 

Tijdens de opening in Galerie Noord gaf dit koor een verrassingsoptreden;