Het beeld, het oordeel

Het Beeld, Het oordeel is een installatie opgebouwd uit een 10-tal beveiligingsmonitoren die jarenlang dienst hebben gedaan in een TBS-kliniek. Door inbranding op de beeldschermen is te zien hoe ze jarenlang op cellengangen gericht stonden. In een aantal van deze monitoren is een ad-random videoverslag te zien en te horen van mensen die jarenlang in een gevangenis hebben gewerkt of gedetineerd zijn geweest. 
De installatie als geheel geeft een beeld van de wereld achter de gevangenismuren en confronteert je met de afstand die er is tot deze wereld.In de faculteit gedragswetenschappen werd de installatie gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Tijdens een symposium -middag in de faculteit werd het werk toelicht door twee wetenschappers dr. J. (Jacob) Jolij  en Assistant Professor  Theorie en Historie Psychologie S. (Stephan) Schleim. Daarnaast had ik drie voormalig gedetineerden uitgenodigd, die vertelden over hun ervaringen in de gevangenis aan de studenten. Een leerzame ervaring voor beide partijen.

 

Een kort verslag is hier te zien