Ik werk voor de samenleving

De reclassering achtte het van belang dat mensen die een taakstraf vervulden duidelijker herkenbaar zouden zijn voor het grote publiek. Naar Amerikaans voorbeeld stelden ze voor dat ze voortaan in een hesje met de tekst 'ik werk voor de samenleving' herkenbaar zouden zijn als taakstraffer.

De voyeuristische werking die uitgaat van de beveiligingscamera's zette ik in om het stigmatiseren van een bepaalde groep uit de samenleving hier mee te raken te laten zien. Je zou je immers af kunnen vragen hoeveel bankmanagers ooit in een dergelijk hesje een taakstraf uit zouden hoeven te voeren.

De installatie bestaat uit drie monitoren waarop uit 3 verschillende hoeken een aantal mensen zijn te zien die een taakstraf uit voeren onder toezicht van een reclasseringsambtenaar. De taakgestraften zijn herkenbaar aan de gele hesjes met de genoemde teksten maar wanneer je langer kijkt zal opvallen dat iets niet klopt. Zien de taakgestraften er wel zo uit in werkelijkheid?